Contacteer ons - Contactez-nous

Indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, volstaat het onderstaand formulier in te vullen. U kunt dit formulier eveneens gebruiken voor het bestellen van boeken, als u wenst te adverteren op deze site of om ons te informeren over Belgen of Nederlanders die in het buitenland chambres d'hôtes of een hotelletje runnen.
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin d’informations, il suffit de remplir ce formulaire. Vous pouvez aussi utiliser ce formulaire pour commander des livres, si vous souhaitez publier une annonce sur le site ou pour nous signaler des Belges ou des Néerlandais avec des chambres d’hôtes ou un hôtel à l’étranger.
Naam & Voornaam / Nom & Prénom *
Email *
Straat & nummer / Rue & numéro *
Postcode / Code Postale *
   Stad / Ville *
Telefoon / Téléphone *
   Fax
Vraag / Question *

Om veiligheidsredenen vragen we u om hier de code in te vullen die u hieronder afgebeeld ziet. Pour des raisons de sécurité, veuillez copier ici le code qui apparaît ci-dessous.